Osiedlowa demokracja wygrała w Polkowicach

0
297

W nowej formule przeprowadzono wybory do zarządów osiedli. Kandydować mógł każdy mieszkaniec danego obszaru. Wybory były tajne, a przewodniczących poszczególnych zarządów wybierali bezpośrednio mieszkańcy.

Rady osiedli działają na terenie Polkowic od 2014 roku. Do niedawna funkcjonowało dziesięć takich rad. W ich skład wchodziło po 15 członków, którzy byli wybierani przez mieszkańców osiedli w głosowaniu jawnym. Rada wybierała spośród siebie przewodniczącego. Radni za swoją działalność pobierali diety. Ich wysokość rocznie wynosiła około 210 tysięcy złotych.

Wielu mieszkańców sugerowało, że nastał czas na wprowadzenie zmian. Opracowano nowy projekt statutów osiedli. Reforma zakładała, że organem uchwałodawczym będzie Ogólne Zebranie Mieszkańców (dotychczas tę rolę pełniła rada osiedla), a organem wykonawczym -zarząd osiedla, składający się z pięciu osób. Zarząd osiedla ma być wybierany bezpośrednio przez mieszkańców w wyborach tajnych.

Istotnym elementem proponowanych zmian było również połączenie kilku osiedli: Polanki z częścią osiedla Staszica, osiedla Dąbrowskiego z Hubala i pozostałą częścią Staszica, a osiedla Centrum ze Starym Miastem. Mają one podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców i wspólne dla wszystkich kwestie do rozwiązania. Poza tym, w przeciągu minionych lat współpracowały one ze sobą, m.in. poprzez wspólnie organizowane wydarzenia. W efekcie proponowanych zmian znacznemu zmniejszeniu ulegnie kwota wypłacanych diet – aż czterokrotnie, do wysokości 58 tys. zł rocznie. Zarządy osiedli mają być organem doradczym burmistrza i rady miejskiej.

Proponowane zmiany poddano konsultacjom społecznym. Projekt został przedstawiony radzie miejskiej do zaakceptowania w formie uchwały. Podczas sesji 2 czerwca 2020 roku radni przyjęli proponowaną reformę.

W związku z pandemią, przeprowadzenie wyborów było możliwe dopiero w tym roku – od 30 maja do 7 czerwca. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od poprzednich elekcji przewodniczących nie wybierali członkowie zarządów spośród siebie. Tym razem, o tym kto będzie szefem każdego zarządu, decydować mogli wszyscy mieszkańcy osiedla uprawnieni do głosowania. To zdecydowanie bardziej demokratyczna forma powoływania przewodniczącego i całego zarządu.

– To sukces demokracji samorządowej – mówi Łukasz Puźniecki burmistrz Polkowic. – Cieszę się bardzo, przede wszystkim z wysokiej frekwencji. Są osiedla, które wykazują się szczególną aktywnością w tej kwestii. Życzę sobie i wszystkim członkom nowo wybranych zarządów osiedli dobrej, wspólnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i podejmowania trafnych inicjatyw. Zapewniam, że z mojej strony ta współpraca będzie bardzo dobra – dodaje.

Frekwencja w wyborach była wysoka. Świadczy to o tym, że mieszkańcy zaakceptowali nowy system wybierania zarządów osiedli i postanowili aktywnie włączyć się w życie lokalnych społeczności.

– Od zarządu osiedla oczekuję dużego zaangażowania – mówi Jarosław Bednarek, mieszkaniec osiedla Centrum-Stare Miasto. – Cieszę się, że istnieje coś takiego jak zarząd osiedla, fajna instytucja. Myślę, że dzięki tym ludziom, których tutaj wybierzemy będzie się działo dużo dobrego.

– Myślę, że takie wybory oddolne są bardzo potrzebne – mówi Rafał Ślufarski, mieszkaniec Polkowic Dolnych. – Sądzę, że w naszej lokalnej społeczności potrzebni są ludzie, którzy doradzą radnemu, pomogą mu coś zrobić, podejdą razem z nim do mieszkańców. Przecież my się tutaj znamy i możemy wszyscy to dużo lepiej zrobić.

Poprzednie wybory nie były w mojej opinii przeprowadzone odpowiednio. Teraz każdy otrzymuje kartę do głosowania i oddaje głos indywidualnie – mówił podczas wyborów mieszkaniec Starego Miasta. – W poprzedniej edycji podnosiło się rękę po usłyszeniu nazwiska wybranego kandydata. Wtedy to głosowanie nie jest takie, jak powinno być, bo jest się skazanym na zdanie i opinię innych. Na szczęście w tym roku jest inaczej niż kilka lat temu, więc mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie i uczciwie.

– Mieszkam na osiedlu Centrum. To osiedle ma to do siebie, że jest tu ładnie, wszędzie jest blisko. Jednak zawsze jest coś do zmiany – mówiła podczas pierwszego dnia wyborów mieszkanka osiedla. – Są to pierwsze wybory, w jakich głosuję. Kilka tygodni temu zobaczyłam plakaty i zachęciły mnie do przyjścia.

Oto składy poszczególnych zarządów.

 

Osiedle Centrum-Stare Miasto

Agnieszka Dyląg – przewodnicząca, członkowie zarządu:

Jan Błoński; Anna Konieczna; Janusz Sikora; Ilona Zyra

 

Osiedle Sienkiewicza

Zdzisław Szydzik – przewodniczący, członkowie zarządu:

Grażyna Matkowska; Katarzyna Biedrzycka; Halina Piastowicz; Monika Kotwicka

 

Osiedle Dąbrowskiego-Hubala

Katarzyna Wojcińska – przewodnicząca, członkowie zarządu:

Agnieszka Żaglewska; Małgorzata Stachowiak; Klaudia Jäger; Beata Kowalska

 

Osiedle Polanka

Grażyna Sulikowska – przewodnicząca, członkowie zarządu:

Bogusław Pytiak; Henryk Gorbal; Monika Malig; Jacek Sadowski

Osiedle Krupińskiego

Barbara Pilch – przewodnicząca, członkowie zarządu:

Patrycja Merchut; Józef Bandrowski; Maciej Mielcarek; Adam Kończak

 

Osiedle Gwarków

Wacława Pomian – przewodnicząca, członkowie zarządu:

Danuta Dawidowicz; Elżbieta Michalska; Paweł Iżykiewicz; Andrzej Brzustowicz

Osiedle Polkowice Dolne

Artur Kazimirowicz – przewodniczący, członkowie zarządu:

Rafał Ślufarski, Grzegorz Kardynia; Dariusz Lis; Marek Nowak

———–

Autor: Dariusz Szymacha, Autor: Ryszard Flisiewicz

Poprzedni artykułBiałe soboty na topie
Następny artykułKGHM wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce